Shalom Travel Service

shalom travel

SHALOM TRAVEL SERVICE to biuro podróży zajmujące się turystyką przyjazdową (incoming). Obsługuje 18.000 turystów rocznie – głównie grupy z Izraela przyjeżdżające do Polski zarówno w celach turystycznych jak i zwiedzenia Miejsc Pamięci. Pierwszego zakupu systemu tourguide Okayo WT-300 dokonano w marcu 2014, a później rozszerzano o kolejne jednostki.