Bauck GmbH & Co KG, Rosche

bauckhofbauckhof.de

Eduard “dziadek” Bauck już w 1932 roku jako pierwszy przestawił swój zakład na biologiczno-dynamiczny sposób gospodarowania: długo zanim pojęcia eko oraz bio weszły do użycia. Dziś na terenie Pustaci Luneburskiej w trzech gospodarstwach żyją i pracują trzy pokolenia rodziny Bauck. System Okayo WT-300 zakupiono w lutym 2015 w celu oprowadzania gości po zakładzie.